"در دیار نیلگون"

به رنگِ آسمـــــان ..

"در دیار نیلگون"

به رنگِ آسمـــــان ..

🎶🎶

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۵ ب.ظ


حرف تنهایی قدیمی

اما تلخ و سینه سوزه


اولین و آخرین حرف

حرف هرروز و هنوزه ..تنهایی شاید یه راهه

راهیه تا بی نهایـــــــت

قصه ی همیشه تکرارهجرت و هجرت و هجرتاما تو این راه که همراه

جز هجوم خار و خس نیست


کسی شاید باشه شاید

کسی که دستاش...قفس نیست..


 

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۵ ب.ظ
  • 🔹🔹نیلگون 🔹🔹